©2017 Proudly created by arnolddraiman.com with Wix.com

  • Facebook Social Icon

החלק שלי בפאזל

מחברים את החלקים

פעילות

 מחנה קיץ משולב בישראל

מחנה הקיץ של העמותה הוא המחנה הראשון מסוגו המעניק מסגרת חווייתית-טיפולית בה עשרות נערים ונערות, מחציתם בסיכון ומחציתם עם צרכים מיוחדים מגיעים לשבוע בכפר נהר הירדן, בגבעת אבני לעבור פעילויות וסדנאות משותפות כאשר המטרה היא הן לפתח כל נער/ה באופן אישי והן לפתח חיבור עמוק בין האוכלוסיות. המסגרת כוללת צוות מרפאה כל העת, שמירה, עובדת סוציאלית, טבחים, מנקות, עוזרי תחזוקה ומדריכים מתנדבים ביחס חניכה גבוה כדי להעניק את המערכת המיטבית לנערים ונערות.

מיזם שנתי: תכנית מפגשים

הקמת מסגרת קבועה של מפגשים פעם בשבועיים בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) לבני נוער בסיכון יחד עם בני נוער עם צרכים מיוחדים והעברת תכנים חינוכיים וחוויתיים המסייעים להעצמת שתי האוכלוסיות. 

 

התכנית תפעל בשלושה מרכזים, כאשר כל מרכז יפגיש שני בתי ספר, אחד לנוער בסיכון ואחד המיועד לנוער עם צרכים מיוחדים ותכלול 18 מפגשים חוויתיים וחינוכיים אשר יתמקדו בהעצמה אינדיבידואלית וקבוצתית וכן בהענקת כלים פרקטיים לפי הצרכים המותאמים.

הרצאות וסדנאות

העמותה מעבירה סדנאות והרצאות שונות כדי להגביר את התודעה בין השאר לפילוסופיה החינוכית של העמותה, להבנה והתמודדות עם אוכלוסיות שוליים, מעורבות ויזמות חברתית.

כמו כן, מתקיימות סדנאות אינפורמטיביות בנוגע לצרכים מיוחדים ופעילויות חינוכיות לאוכלוסיות שאיתן עובדת העמותה.

ההרצאות והסדנאות מתאימות לכל הגילאים ומותאמות לאירוע ולקהל היעד.

יודגש כי כלל ההכנסות מופנות לפעילויות העמותה.

משלחות לניו יורק

בארבע השנים האחרונות יצאו ארבע משלחות המורכבת מנוער בסיכון ונוער עם צרכים מיוחדים למחנה הקיץ 'רמפו' בניו יורק. הנערים השתלבו כחניכים או כעוזרי מדריך בהתאם לרמת התפקוד שלהם. 

במחנה הנערים השתתפו בתכנית מנהיגות המשלבת הקניית כלים כגון: כתיבת קורות חיים והתנסות ביום עבודה, התפתחות אישית, מנהיגות, עזרה לזולת וחניכה של ילדים צעירים מהם לצד פעילויות נוספות כמו: שיעורי שחייה' מרכז קריאה, פעילויות אומנות ויצירה, בישול, טיפול בבעלי חיים, פעילויות ספורט, פעילויות מים ומתקני אתגר המפתחים שיתוף פעולה ועבודת צוות.

עלינו

עמותה רשומה משנת 2014 העוסקת בשילוב של ילדים ונוער בסיכון עם ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים במסגרת של פעילויות משותפות, במטרה להעצים את שתי האוכלוסיות, להבטיח את התפתחותם האופטימלית של הילדים והנוער ואת השתלבותם המוצלחת והפעילה בקהילה ובחברה הישראלית. כיום שילוב מסוג זה לא קיים באופן פורמלי בארץ, כאשר כל אחת מהאוכלוסיות נשארת במעגל הפנימי שלה ומטופלת בתוכו. מצב זה מקבע עוד יותר את החולשה שלה ואינו מאפשר לה להשתלב ולהתפתח עם אוכלוסייה אחרת בצורה אופטימלית, לראות את האחר ולפתח מערכות יחסים עם שונים ממנה. שילוב זה בפעילות משותפת משמעותית מצליח להעצים כל אוכלוסייה ומהווה שלב ביניים בדרך לשילוב מיטבי בחברה הרגילה.

העמותה נוסדה על פי מודל חינוכי השאוב מארגון 'רמפו' בניו יורק, אשר המייסדות עבדו במסגרתו, ומתופעלת בהתנדבות מלאה ובעיקר על בסיס תרומות.

למידע נוסף:                      

 
 
 

"פעם ראשונה שהרגשתי כמו כל ילד אחר. הרגשתי שמאמינים בי, הרגשתי שאני יכול, הרגשתי שאני שווה משהו"

אלדר, בוגר משלחת

יצירת קשר

צרו עמנו קשר כדי לקבל מידע נוסף ולקחת חלק