• Instagram - Black Circle
  • Facebook

החלק שלי בפאזל

להתחבר. להשתלב. להתפתח

חוות בין התלמים

חווה תעסוקתית  לגידול ירקות אורגנים המשלבת בין נוער בסיכון לבין נוער עם צרכים מיוחדים

תכנית שנתית 

מפגשים שבועיים לאורך השנה אשר מפגישים בין נערים בסיכון לבין נערים עם צרכים מיוחדים 

מחנה קיץ

מחנה קיץ בכפר נהר בירדן

חלקים נוספים בפאזל